head
curriculum co je nového kontakt

Mgr. Zuzana Marie Kostićová, Ph.D.

Narodila jsem se v r. 1980, maturovala v r. 1999 na Gymnáziu Jižní město v Praze. Mezi lety 2000 a 2006 jsem studovala religionistiku a filosofii na FF UK v Praze, v rámci studia jsem pak absolvovala dva zahraniční studijní pobyty (v r. 2003/2004 na španělské  Universidad Autónoma de Madrid a v zimním semestru 2005 na University of Texas at Austin). Mezi lety 2006 a 2009 jsem působila jako interní doktorandka Střediska iberoamerických studií FF UK a v rámci studia absolvovala v r. 2008 výzkumný pobyt v Mexiku. Poté jsem několik let externě přednášela na Ústavu filosofie a religionistiky FF UK a od r. 2012 působím (opět externě) na Katedře religionistiky Hustitské teologické fakulty UK. 

Během vysokoškolských studií jsem se primárně zabývala předkolumbovskými kulturami Mezoameriky a jejich náboženstvím, zvláště pak Mayi, primárním ohniskem mé práce byla lidská oběť a obecně předkolumbovské rituály. Svou práci na tomto poli jsem shrnula v relevantní části knihy
Krvavé rituály Střední a Jižní Amerikykterá vyšla v r. 2011 v nakladatelství XYZ a na níž jsem se podílela s doc. Markétou Křížovou a Dr. Sylvií Květinovou. Tato kniha poté získala čestné uznání v XII. ročníku ceny Miroslava Ivanova za literaturu faktu. V souvislosti s mayistikou a mezoamerickými studii jsem přednášela na FF UK a také se věnovala popularizaci vědy, a to zvláště skrze články v časopise National Geographic, Živá historie a také občasným hostováním v pořadech Českého rozhlasu.

Někdy v roce 2010 jsem se začala zabývat i průniky starých indiánských náboženství a hnutí new age. Pohnutkou byl zvláště "fenomén 2012", tedy mileniální očekávání spojené s prosincem 2012. Výsledkem byla kromě četných dílčích přednášek a rozhovorů, vysokoškolských seminářů a odborných i populárních časopiseckých článků především kniha 2012: Mayský kalendář, transformace vědomí, dva světy a rovnováha, která shrnuje dějiny a význam "fenoménu 2012" a která vyšla v r. 2011 v nakladatelství Malvern. Hnutí new age a obecně současná populární spiritualita tvoří v současné době hlavní těžiště mé práce.

V rámci výzkumů souvisejících s duchovním klimatem současnosti jsem se zabývala také počítačovými hrami a jejich rituálním a spirituálním významem, na toto téma jsem rovněž přednášela a vydala několik článků. Spolupracuji s Game industry academy, kde učím teoretický blok v rámci víkendových intenzivních kurzů pro herní vývojáře. Mezi další témata související s moderní spiritualitou, kterým jsem se odborně věnovala, patří také Carlos Castaneda, Paulo Coelho, Miguel Ruiz a další new age autoři inspirující se indiánskou spiritualitou. Napsala jsem také dva texty o mileniální podobě transhumanismu a okrajově jsem se věnovala i tématům souvisejícím s genderem ve videohrách.

Kromě psaní a přednáškové činnosti v oboru rovněž pracuji jako překladatelka a odborná konzultantka na volné noze, působila jsem v redakcích internetových časopisů Člověk a Glosy.info a nějakou dobu jsem pravidelně psala pro webovou verzi české mutace magazínu National Geographic. Mezi moje koníčky patří literatura (zvláště klasické detektivky), psaní povídek, počítačové hry, LARP, malování, plavání a pěší turistika,
ráda poslouchám především tvrdý rock a latinoamerickou hudbu. Pohybuji se v online komunitách, zvláště na nyx.cz a v Second Life. S manželem a dvěma dceruškami žiji v malém městečku ve středních Čechách.b b b
poslední aktualizace 26.3.2014